СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ Днес03052018 г. в гр. София, между: УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г., представляван от д-р Лозана Василева – ръководител на Управляващия орган, съгласно заповед № РД 09-462/26.06.2015 г. на министъра на земеделието и храните, изменена със заповед […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре