П О К А Н А

.

П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26 ОТ ЗЮЛНЦ И ЧЛ. 27 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” (СНЦ „МИГ – СТРУМА”)

         Свиквам заседание на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” (СНЦ „МИГ – СТРУМА”) на 24.06.2024 г. от 18:00 часа в Народно читалище „Свети Климент Охридски – 1922”, гр. Симитли, при следния дневен ред:

.

1.Приемане на изменение на одобрената Стратегия за воденото от общностите местно развитие“ (СВОМР) на Сдружение „МИГ Струма – Кресна, Симитли и Струмяни” във връзка с прехвърляне на одобрени средства между мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., поради невъзможност да изпълнение на част от заложените общи индикатори по Стратегията.
2.Други.

.

.

Дата: 17.06.2024 г.

.

.

.

……………П…………..

Димитринка Байракова

Председател на УС на

СНЦ ”МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни

.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре