Екипът на МИГ Струма планира да проведе тази седмица следните работни срещи, работа в мрежа с цел изграждане на ефективно партньорство между други местни инициативни групи на територията на страната

Екипът на МИГ Струма планира да проведе тази седмица следните работни срещи, работа в мрежа с цел изграждане на ефективно партньорство между други местни инициативни групи на територията на страната, както и планувани информационни срещи с цел запознаване с правила и процедури при кандидатстване с проекти за финансиране по оперативни програми – мерки от СВОМР на МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни

19 ОКТОМВРИ 2020 Г., 14:00 ЧАСА

МИГ „Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово“, офис на МИГ,  ул. „Александър Стамболийски” № 1, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев

19 ОКТОМВРИ 2020 Г., 10:00 ЧАСА

 град Симитли, зала на общинска администрация

20 ОКТОМВРИ 2020 Г., 10:00 ЧАСА

 град Симитли, офис на МИГ Струма

20 ОКТОМВРИ 2020 Г., 11:30 ЧАСА

град Разлог, офис на МИГ Разлог, ул. „Шейново“ 13, 2760 Център, Разлог

20 ОКТОМВРИ 2020 Г., 15:00 ЧАСА

 град Симитли, зала на общинска администрация

Екипът на МИГ Струма отправя покана към всички заинтересовани страни да заповядат.

Мероприятията ще се проведе при спазване на физическа дистанция от 1,5 м при условия и указания на Заповед №РД-01-393/09.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Моля, носете лични предпазни средства!

Очакваме Вашето присъствие и активно участие в дискусията!

С уважение,

ДИМИТРИНКА БАЙРАКОВА
Председател на УС на МИГ Струма

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре