Планираното за тази година двудневно празнично събитие – Празник на МИГ „СТРУМА“ се проведе в два дни на централния площад в град Симитли с идеята да се превърне в традиционно за анимиране на територията на сдружението и с цел популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ в изпълнение на Споразумение № РД 50-47/03.05.2018 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и полуляризиране на стратегия за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Събитията започнаха вчера в 17:00 часа с официално откриване на празника. Офис на открито очакваше всички, които се интересуваха да получат по-подробна информация за Местната инициативна група и възможностите, които предоставя за заинтересованите лица и групи от публични, стопанския и нестопанския, както и гражданския сектор. Представени бяха местни производители от трите общини, включени в обхвата на МИГ Струма.

Богата изложба „Вкусната Струма“ на традиционни ястия, на която направиха демонстрация на място ентусиазирани граждани, като например  приготвянето на качамак и избиването на масло от мляко в така популярен за региона дървен съд – бутимо бе едно от изключително интересните за виждане кулинарни умения от времето на нашите баби и дядовци.

Подредена бе и изложба под надслов „Кукерница“, на която бяха показани кукерски маски, тъй като те са много характерни за Община Симитли.

Като завършек на празничната програма бе фолклорен концерт, в който взеха участие певчески и танцови състави от трите общини. Активно участие взеха женска певческа група „Синаница“ и мъжката такава –  „Синаница“ към Народно читалище „Култура – 1932“ – гр. Кресна, представители на ансамбъл „Мрамор“ – с. Илинденци, групата към Читалище „Гоце Делчев – 1958“ – с. Черниче, женска певческа група „Детелина“ към Народно читалище „Св. Климент Охридски – 1922“ – Симитли, мъжка фолклорна група „Веселие“ – Симитли, детски танцов състав „Изворче“ към Народно читалище „Св. Климент Охридски – 1922“ – Симитли и танцьори от Ансамбъл „Веселие“ – Симитли.

Днес, на втория ден от Празника на СНЦ „МИГ Струма – Симитли, Кресна, Струмяни“, се проведе опознавателен тур „По гънките на времето“, на който бяха представени забележителностите – природни и културни, в общините Симитли, Кресна и Струмяни. В залата на читалището бе проведен и тематичен форум на тема „Възможности за финансиране на иновативни идеи и проекти в сферата на туризма чрез Стратегията за СВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре