Покана за провеждане на ДВУДНЕВНО ДОПЪЛВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОТ ОБЩИНА СИМИТЛИ

П О К А Н А

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ДВУДНЕВНО ДОПЪЛВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

4-5.07.2017 г. ЮЛИ  2017 Г., 10:00 ЧАСА

ГР. СИМИТЛИ

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На 4-5.07.2017г. юли  2017 г., от 10:00 часа, в заседателната зала на община Симитли, намираща се на адрес: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27, ще се проведе допълнителното обучение на екипа на МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”, при следния дневен ред.

04.07.2017 г.

10:00 часа

Регистрация на участниците

10:30 -10:35 часа

Откриване на обучението

10:35 – 11:35 часа

Нови моменти при разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

11:35 -12:30 часа

Промени в нормативната база и указанията за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

12:30 – 13:30 часа

Почивка

13:30 – 14:30 часа

Стратегия за ВОМР на МИГ „Струма“ – същност; съдържание на стратегията за ВОМР; специфични моменти в процес на изготвяне и одобрение на стратегия за ВОМР

14:30 часа

Обобщение и приключване на първи ден на обучението

05.07.2017 г.

10:30 -11:35 часа

Практическа задача: Формулиране на цели на СВОМР

11:35 -12:30 часа

Практическа задача: Формулиране на мерки по СВОМР

12:30 – 13:30 часа

Почивка

13:30 – 14:30 часа

Практическа задача: Разпределение на бюджет по СВОМР

14:30 часа

Обобщение и приключване на първи ден на обучението

 

Очакваме Вашето присъствие и активно участие в дискусията!

За допълнителна информация може да се обръщате към координатора на проекта – Александър Цветков на електронен адрес: acvetkov1976@abv.bg и тел. 0882 444 844

 

С уважение,

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

    Кмет на община Симитли

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре