Покана – приемане на нови членове на сдружението на 21.08.2017

„МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

 Гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27

 П О К А Н А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” (СНЦ „МИГ – СТРУМА”), БУЛСТАТ: 177130915, обявява прием на членове в сдружението.

Желаещите да станат членове на сдружението следва да подадат молба до управителния съвет на сдружението, в която да заявят, че желаят да станат членове на сдружението и да декларират, че са запознати и приемат разпоредбите на устава на Сдружението.

Заседание на Управителния съвет за разглеждане на подадените молби за приемане на членове на сдружението ще се проведе на 21.08.2017г. от 10.00 часа.

 

С уважение,……………………………
/Димитринка Байракова/

Председател на “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

 

 

 

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре