ПОКАНА ЗА ЧЕТВЪРТИ ТЕРИТОРИАЛЕН ПРАЗНИК НА МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“

Местна инициативна група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ ще проведе ЧЕТВЪРТИ ТЕРИТОРИАЛЕН ПРАЗНИК НА МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ по изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“.

 

Събитието ще се състои на  5 и 6 септември 2023 г.  на ПЛОЩАД „СЕПТЕМВРИ“ и в НЧ „Св. Климент Охридски 1922“ – гр. СИМИТЛИ.

 

ПРОГРАМА

НА ЧЕТВЪРТИ Териториален празник на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“

5-6 СЕПТЕМВРИ 2023г.

ПЛОЩАД „СЕПТЕМВРИ“ и НЧ „Св. Климент Охридски 1922“ – гр. СИМИТЛИ

I-ви ден

5-ти Септември 2023г.

15:00 – 18:00 ч. Офис на открито на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“
16:00 – 16:30 ч. Провеждане на семинар на тема „Сътрудничеството – гаранция за успешна реализация на СВОМР“
16:30 – 17:30 ч. МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ пее и танцува-фолклорно-развлекателна програма
II-ри ден

6-ти Септември 2023г.

11:00 – 18:00 ч. Офис на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ на открито
15:00 – 18:00 ч. Откриване на четвъртия празник на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, Организиране на изложение на местни производители и занаятчии „Произведено в МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни““ и Творческа работилница за деца
17:00 – 18:00 ч. „Заедно пеем и танцуваме“- музикално-развлекателна програма

 

Очакваме Ви!

Свързани публикации

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.661 МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре