Покана за Общо събрание, което ще се проведе на 30.09.2022г. от 18,00 часа в Народно читалище „Свети Климент Охридски – 1922”, гр. Симитли

.

ПОКАНА

.

      Уважаеми Дами и Господа, членове на Общото събрание на сдружение „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”

.

    Въз основа на протокол № 6/19.09.2022г. на УС на сдружение „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни , свиквам Общо събрание, което ще се проведе на 30.09.2022г. от 18,00 часа в Народно читалище „Свети Климент Охридски – 1922”, гр. Симитли, при следният дневен ред:

1.  Приемане на изменение на одобрената Стратегия за воденото от общностите местно развитие“ (СВОМР) на Сдружение „МИГ Струма – Кресна, Симитли и Струмяни” във връзка с прилагане на Заповед № РД09-743/24.06.2022 г. на Заместник министъра и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. и отстраняване на констатирани неточности в показателите за оценка на мерки 4.1, 4.2, 6.4.1 и 8.6, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

2.  Приемане на изменение в бюджета на Стратегията за Воденото от общностите местно развитие“ на сдружение „МИГ Струма – Кресна, Симитли и Струмяни” след прилагане на Заповед № РД09-743/24.06.2022 г. на Заместник министъра и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.

3.  Други.

.

.

.

.

.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

на Управителния съвет на

СНЦ МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни:

.

.

………………….П……………………..

(Димитринка Байракова)

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре