ПОКАНА ЗА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“

.

Местна инициативна група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ ще проведе Годишна конференция за отчитане на резултатите, свързани с напредъка по изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“.

Събитието ще се състои на 7 септември 2022 г. (сряда) от 11:00 часа в салона на НЧ „Св. Климент Охридски 1922“, гр. Симитли, пл. „Септември“.

Поканени са всички заинтересовани страни: представители на публичния сектор, земеделски производители, кооперации, малък и среден бизнес, НПО, читалища други формални и неформални граждански структури, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и промишлеността, граждани и бенефициенти с вече финансирани проекти по различни мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“.

Годишната конференция се изпълнява от МИГ във връзка с прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“, в  изпълнение на Споразумение № РД50-47/03.05.2018 г., подписано с Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Целта на конференцията е да бъдат представени дейностите на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, постигнатите резултати през 2022 г., процеса на изпълнение на Стратегията за ВОМР, планираните дейности и времевата рамка за следващата година.

 

Очакваме Ви!

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре