ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“

Екипът на МИГ Струма планира да проведе тази седмица следните работни срещи, работа в мрежа с цел изграждане на ефективно партньорство между други местни инициативни групи на територията на страната, както и планувани информационни срещи с цел запознаване с правила и процедури при кандидатстване с проекти за финансиране по оперативни програми – мерки от СВОМР на МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни

27 ОКТОМВРИ 2020 Г., 10:00 ЧАСА

СЕЛО ПОЛЕТО, В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО – С. ПОЛЕТО

27 ОКТОМВРИ 2020 Г., 10:30 ЧАСА

ГРАД КРЕСНА, зала на Общинска администрация – град Кресна

28 ОКТОМВРИ 2020 Г., 11:30 ЧАСА

 град Струмяни, зала на Общинска администрация – град Струмяни

28 ОКТОМВРИ 2020 Г., 11:00 ЧАСА

СЕЛО КРУПНИК, В СГРАДАТА НА КМЕТСТВА – С.КРУПНИК

Екипът на МИГ Струма отправя покана към всички заинтересовани страни да заповядат.

Мероприятията ще се проведе при спазване на физическа дистанция от 1,5 м при условия и указания на Заповед № РД-01-611/22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Моля, носете лични предпазни средства!

Очакваме Вашето присъствие и активно участие в дискусията!

С уважение,

ДИМИТРИНКА БАЙРАКОВА
Председател на УС на МИГ Струма

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре