Покана за публично обсъждане относно измененията на одобрената Стратегията за Воденото от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Струма – Кресна, Симитли и Струмяни”

.

П О К А Н А

.

    Уважаеми Дами и Господа, жители и гости на община Симитли, община Струмяни и община Кресна,

    С удоволствие Ви каня на публично обсъждане относно измененията на одобрената Стратегията за Воденото от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Струма – Кресна, Симитли и Струмяни” във връзка с прилагане на Заповед № РД09-743/24.06.2022 г. на Заместник министъра и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. и отстраняване на констатирани неточности в показателите за оценка на мерки 4.1, 4.2, 6.4.1 и 8.6, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

    Публичното обсъждане ще се проведе на 23.09.2022 г. от 11:00 часа, в Народно читалище „Свети Климент Охридски – 1922”, гр. Симитли.

    По време на обсъждането ще разчитаме на Вашата активна позиция и предложения, които можете да ни предоставите и писмено.

    Очакваме Ви!

.

.

.

.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

на Управителния съвет на

СНЦ МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни:

.

.

…………………..П……………………

(Димитринка Байракова)

.

.

.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре