МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ ПУБЛИКУВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.706 – МЯРКА 7.6 „ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ “СТРУМА”“

BG06RDNP001-19.706 – МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.6 „ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ “СТРУМА”“Основна цел на мярката е да се запазят духовната и културна идентичност, и традиции и да се повиши качеството на живот на хората, живеещи на територията на МИГ „Струма” чрез:

1) Проучвания и инвестиции в поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на населените места от МИГ;

2) Проучвания и инвестиции в ландшафт и обекти с висока природна стойност, включително съответните

социално-икономически аспекти;

3) Действия за повишаване на информираността по екологични въпроси.

Допълнителна информация относно крайния срок Настоящата процедура е с два крайни срока за кандидатстване: Първи краен срок за подаване на проектните предложения: Начален срок: 18.01.2024 г. Краен срок: 19.02.2024, 17:00 часа Втори краен срок за подаване на проектните предложения: Начален срок: 01.03.2024 г. Краен срок: 01.04.2024, 17:00 часа

Индикативна дата на обявяване на процедурата 18.01.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 08.12.2023 г.

Интернет адрес: https://www.mig-struma.eu

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

  • в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg;
  • на официалната интернет страницата на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“: https://www.mig-struma.eu;
  • в офисът на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, находящ се в гр. Симитли, ул. „Никола Вапцаров“ № 1.

Лица за контакт:

  • Веселин Димитров – Изпълнителен директор, телефон: 0882/444 855;
  • Ивайло Костадинов – Технически сътрудник, телефон: 0882/444826.

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 15.12.2023 г. 23:59 ч.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре