МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 7.5 „ПОДКРЕПА ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”

Основна цел на мярката е да се постигне балансирано и устойчиво развитие на МИГ “Струма” чрез развитие на туризма и уникалните туристически ресурси чрез:

1) Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура на територията;

2) Изграждането на атракции и съоръжения за посетители;

3) Опазване и популяризиране на природното и културно наследство на МИГ;

4) Адекватно експониране и популяризиране на ценностите в населените места на МИГ.

Допълнителна информация относно крайния срок Втори краен срок за подаване на проектните предложения: Начален срок: 03.01.2023 г. Краен срок: 03.02.2023, 17:00 часа ВАЖНО! Втори прием по настоящата процедура ще се проведе при наличие на остатъчни финансови средства след първия прием.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 30.11.2022 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 26.10.2022 г.

Интернет адрес: https://www.mig-struma.eu

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 02.11.2022 г. 23:59 ч.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре