„МИГ „Струма“ проведе информационна борса за проекти и изложение на местни производители в град Симитли“

„Информационна борса за проекти и изложение на местни производители“, която се проведе днес от 11:00 часа в НЧ „Св. Климент Охридски – 1922”, гр. Симитли представи местни проидводители – занаятчии в изпълнение на Графика за провеждане  на обучения и събития на МИГ «Струма – Симитли, Кресна и Струмяни» и във връзка с изпълнение на Стратегията за ВОМР от стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“.

Събитието, организирано от СНЦ „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмани“ бе посрещнато с голям интерес. То има за цел да подкрепи производителите в опазването и съхранението на традиционното производство.

Присъстващите на изложението имаха възможността да се запознаят със занаятите: бакърджийство, калайджийство, кожарство, ковачество, обущарство и шивачество, като местни занаятчии от Симитли разказаха за тяхната история и работа.

Информационната борса за проекти даде възможност на присъстващите заинтересовани групи и лица, да се запознаят с плануваните и отворени към момента – мерки от СВОМР на МИГ «Струма – Симтили, Кресна и Струмяни»  за 2020 г. и подробно бяха информирани за основните цели, възможности за финансиране чрез кандидатстване с проекти за финансиране по СВОМР на МИГ-а за прием, както тази година, така и индикативна информация за следващата календарна година. Участниците получиха и различни информационни и рекламни материали, популяризиращи дейността на сдружението.

На събитието присъства и Кметът на община Симитли  – Апостол Апостолов.

Програмата на изложението завърши с фолклорен концерт „От долината на Струма“ с изпълненията на Женска фолклорна група „Детелина“ – гр. Симитли, на чиито изпълнения присъстващите можеха да се насладят и до мръкване.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре