За втора поредна година МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ проведе своя празник в дните от 14 до 15 октомври

          Вторият празник на Празник на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ се проведе от 14 до 15 октомври в град Симитли, при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки в страната.

          Традиционният вече празник има за цел да популяризира Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ в изпълнение на Споразумение № РД 50-47/03.05.2018 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и полуляризиране на стратегия за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Идеята ни е по нестандартен начин философията на подхода ВОМР и възможностите за финансиране на проекти през Стратегията да достигне до повече хора и заинтересовани страни.

          Първият ден предложи програма, която започна в 14:00 ч. на 14.10.2021 г. – четвъртък, в голямата зала на НЧ „Св. Климент Охридски – 1922“ в гр. Симитли.  Участниците имаха възможност да се насладят чрез периодично регламентирано влизане в залата, на конферентната програма, която включваше официално откриване на празника на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, модно ревю на народни носии от различни етнографски области на България, народни танци, пресъздаване и демонстрация и възстановки на местни народни обичаи и традиции.

         Музикалната програма от народни песни бе като съпровод по време на демонстрираното ревю. Офисът на открито предоставяше информация, консултации и рекламни материали на желаещи лица да се запознаят с дейността на местната инициативна група и възможностите, които предоставя за заинтересованите лица и групи от публични, стопанския и нестопанския и гражданския сектор. 

         Днес, успешно се проведе и планувания за втория ден от празника тематичен форум на тема „Иновации и младите хора част от стратегията на МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, в който взеха участие 25 младежи и заинтересовани граждани от района. По време на форума бе изложена и фотографска изложба, на която бяха показани кадри от живота на гражданите на територията и на трите общини. „МИГ Струма – пее и танцува“ бе презентирана във видео, включващи фолклорно-развлекателна програма, показана в кадри пред взелите участие граждани.

            Двудневното събитие се проведе при спазване на разпоредбите на заповедта на здравния министър, при спазване на физическа дистанция, при носене на маски и осигурена дезинфекция от организаторите.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре