ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ планира да проведе на 29 октомври 2020 г. (четвъртък) информационни срещи с цел запознаване с правила и процедури при кандидатстване с проекти за финансиране по оперативни програми – мерките

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“

МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ планира да проведе
на 29 октомври 2020 г. (четвъртък)
информационни срещи с цел запознаване с правила и процедури при кандидатстване с проекти за финансиране по оперативни програми – мерките

2.2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК

и
6.4.1„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности “ по ПРСР

от СВОМР на МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни

Екипът на МИГ Струма отправя покана към всички заинтересовани страни да заповядат.
Мероприятията ще се проведе при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице и съгласно указанията на Заповед №-РД-01-626/27.10.2020 г.на Министъра на здравеопазването.

Моля, носете лични предпазни средства!
Очакваме Вашето присъствие и активно участие в дискусията!

С уважение,
ДИМИТРИНКА БАЙРАКОВА
Председател на УС на МИГ Струма

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре